Giảm Tỷ Lệ Email Hỏng Cực Dễ Dàng
Lượt xem: 15555

Quản lý và giảm lượng email hỏng là một trong phần then chốt trong email marketing. Điều đó giúp bạn gửi được nhiều email hơn, chi phí gửi email đi thấp hơn, tỷ lệ hiệu quả và tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Các email hỏng tạo thành bởi một trong bốn nguyên nhân. Các nguyên nhân hỏng thông thường bao gồm:

1. Hòm thư của người nhận bị đầy.
2. Địa chỉ email của người nhận không tồn tại hoặc cú pháp không đúng.
3. Máy chủ email phía người nhận tạm thời ngưng trệ hoặc không thể kết nối được.
4. Máy chủ email chặn các thông điệp bằng bộ lọc theo nội dung hoặc blacklist.

 mail_marketing

Trung bình, tỷ lệ hỏng là khoảng 10%. Trong vài lần gửi đầu tiên, tỷ lệ này có thể cao hơn vì các email hỏng sẽ dần bị xử lý và loại bỏ khỏi danh sách của bạn. BlinkContact bao gồm một hệ thống quản lý email hỏng tự động. Hệ thống sẽ tự động loại bỏ các địa chỉ email hỏng khỏi danh sách của bạn sau mỗi chiến dịch. Bạn vẫn có thể xem được các địa chỉ email hỏng này nhưng khi bạn gửi email đi, email sẽ không gửi tới các địa chỉ hỏng nữa.

 

Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn giảm lượng email hỏng:

1. Bao gồm đường link quản lý việc nhận tin vào email của bạn và khuyến khích người nhận tin cập nhật thông tin của họ nếu có thay đổi. Trong BlinkContact, bạn có thể tạo form Cập nhật thông tin và chèn đường link vào cuối mỗi email.
2. Sử dụng một dịch vụ email marketing có khả năng tự động loại bỏ các email hỏng cứng.
3. Gửi thư hoặc điện thoại để cập nhật địa chỉ email của những người có địa chỉ hỏng.
4. Xóa bỏ bất cứ địa chỉ dạng abuse@ hoặc postmaster@ nào có trong danh sách của bạn. (Đây là các địa chỉ dùng để nhận dạng thư rác)
5. Xem xét việc dùng một Dịch vụ Thay đổi Địa chỉ Email như Return Path, TowerData hoặc Experian nếu bạn muốn tìm những người dùng đã thay đổi địa chỉ email nhưng quên cung cấp địa chỉ mới cho bạn.

Print version

 
Comments

Sender

Nội dung